Регионални Шампионат ВОЈВОДИНА - С.ПОЛЕТАРCI 2019

Регионални Шампионат ВОЈВОДИНА - С.ПОЛЕТАРCI 2019

Регионални Шампионат ВОЈВОДИНА - С.ПОЛЕТАРCI 2019Степановићево02.02.2019.

Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ

Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ

Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИСтепановићево02.02.2019.

Датум одржавања:

02.02.2019.

Адреса:

Војводе Путника 6

Место одржавања:

ОШ „Алекса Шантић“

Узрасне категорије:

Старији полетарци

Старије полетарке

Укупно пријава:

125

Мушке пријаве:

91

Женске пријаве:

34