Оками Опен 2022

Оками Опен 2022

Оками Опен 2022Нови Сад17.12.2022.

Оками Опен 2022

Оками Опен 2022

Оками Опен 2022Нови Сад17.12.2022.

Датум одржавања:

17.12.2022.

Адреса:

Сентандрејски пут 106б

Место одржавања:

Спортски Центар "Слана Бара"

Узрасне категорије:

Старији полетарци

Старије полетарке

Млађи дечаци

Млађе девојчице

Старији дечаци

Старије девојчице

Укупно пријава:

254

Мушке пријаве:

176

Женске пријаве:

78