22. међународни турнир ТУРИЈА 2020

22. међународни турнир ТУРИЈА 2020

22. међународни турнир ТУРИЈА 2020Турија01.03.2020.

Турнир Турија

Турнир Турија

Турнир ТуријаТурија01.03.2020.

Датум одржавања:

01.03.2020.

Адреса:

Трг Младости бб, Србобран

Место одржавања:

Спортска хала Србобран

Узрасне категорије:

Старији полетарци

Старије полетарке

Млађи дечаци

Млађе девојчице

Старији дечаци

Старије девојчице

Укупно пријава:

468

Мушке пријаве:

339

Женске пријаве:

129